Aanvragen nieuwe of vervangende pas

Stadspas/parkeerpas

 • Met deze (stads) pas kunt u een parkeeractie starten en stoppen op straat en in de aangesloten parkeergarages en "gesloten" parkeerterreinen.
 • Om gebruik te kunnen maken van het parkeren middels kentekenherkenning moet het kenteken aan een stadspas/parkeerpas gekoppeld zijn.

Aanvraag vervangende stadspas/parkeerpas

Vermissing / Diefstal:

Als een Stadspas/parkeerpas vermist is of u bent uw pas verloren dan kunt u uw account tijdelijk inactief laten maken zodat er geen oneigenlijk gebruik van gemaakt kan worden. U kunt hiervoor een email sturen naar info@stadsparkeren.nl of bellen naar 0900-12345 46 (gebruikelijke belkosten). Als uw pas gevonden wordt kan het account weer actief gemaakt worden.

Wordt de pas niet gevonden:

 • Inwoners van de gemeente Arnhem, Assen (AsserGastenPas), Beverwijk, Deurne, Gorinchem, Helmond, Leeuwarden, Tilburg, Valkenburg, Veenendaal, Venray, Zeist, Zevenaar en gebruikers van de Bezoekerspas Weert. Ook gebruikers die gekozen hebben bij aanmelding voor "Overige Gemeennten", Amphia of VieCuri kunnen een nieuwe Stadspas/parkeerpas aanvragen via info@stadsparkeren.nl of bellen naar 0900-12345 46 (gebruikelijke belkosten)

 • Inwoners van de gemeente Assen (AsserPas), Eindhoven en Weert (Weerterlandpas) kunnen via de gemeente een nieuwe pas aanvragen. Deze nieuwe pas heeft een nieuw pasnummer. Dit nummer moet gekoppeld worden aan het bestaand stadsparkeren account. Dit kunt u zelf regelen via de persoonlijke pagina, d.m.v. het sturen van een email naar info@stadsparkeren.nl of bellen naar 0900-12345 46 (gebruikelijke belkosten).

 • Inwoners van de gemeente Roosendaal (Roos24 pas) kunnen via de deelnemende winkels of horecazaken een nieuwe pas aanvragen. Deze nieuwe pas heeft een nieuw pasnummer. Dit nummer moet gekoppeld worden aan het bestaand stadsparkeren account. Dit kunt u zelf regelen via de persoonlijke pagina, d.m.v. het sturen van een email naar info@stadsparkeren.nl of bellen naar 0900-12345 46 (gebruikelijke belkosten).

 • Medewerkers van de Universiteit Utrecht in loondienst en Universiteit Utrecht niet in loondienst kunnen via de Universiteit Utrecht een nieuwe pas aanvragen. Deze nieuwe pas heeft een nieuw pasnummer. Dit nummer moet gekoppeld worden aan het bestaand stadsparkeren account. Dit kunt u zelf regelen via de persoonlijke pagina, d.m.v. het sturen van een email naar info@stadsparkeren.nl of bellen naar 0900-12345 46 (gebruikelijke belkosten).

 • Medewerkers van de Hogeschool Utrecht in loondienst kunnen via de Hogeschool Utrecht een nieuwe pas aanvragen. Deze nieuwe pas heeft een nieuw pasnummer. Dit nummer moet gekoppeld worden aan het bestaand stadsparkeren account. Dit kunt u zelf regelen via de persoonlijke pagina, d.m.v. het sturen van een email naar info@stadsparkeren.nl of bellen naar 0900-12345 46 (gebruikelijke belkosten).

Defecte pas

 • Inwoners van de gemeente Arnhem, Assen (AsserGastenPas), Beverwijk, Deurne, Gorinchem, Helmond, Leeuwarden, Tilburg, Valkenburg, Veeendaal, Venray, Zeist, Zevenaar en gebruikers van de Bezoekerspas Weert. Ook gebruikers die gekozen hebben bij aanmelding voor "Overige Gemeenten", Amphia of VieCuri kunnen een nieuwe Stadspas/parkeerpas aanvragen via info@stadsparkeren.nl of bellen naar 0900-12345 46 (gebruikelijke belkosten).

 • Inwoners van de gemeente Assen (AsserPas), Eindhoven en Weert (Weerterlandpas) kunnen via de gemeente een nieuwe stadspas aanvragen. Deze nieuwe pas heeft een nieuw pasnummer. Dit nummer moet gekoppeld worden aan het bestaande stadsparkeren account. Dit kunt u zelf regelen via de persoonlijke pagina of d.m.v. het sturen van een email naar info@stadsparkeren.nl of bellen naar 0900-12345 46 (gebruikelijke belkosten).

 • Inwoners van de gemeente Roosendaal (Roos24 pas) kunnen via de deelnemende winkels of horecazaken een nieuwe pas aanvragen. Deze nieuwe pas heeft een nieuw pasnummer. Dit nummer moet gekoppeld worden aan het bestaand stadsparkeren account. Dit kunt u zelf regelen via de persoonlijke pagina, d.m.v. het sturen van een email naar info@stadsparkeren.nl of bellen naar 0900-12345 46 (gebruikelijke belkosten).

 • Medewerkers van de Universiteit Utrecht in loondienst en Universiteit Utrecht niet in loondienst kunnen via de Universiteit Utrecht een nieuwe pas aanvragen. Deze nieuwe pas heeft een nieuw pasnummer. Dit nummer moet gekoppeld worden aan het bestaand stadsparkeren account. Dit kunt u zelf regelen via de persoonlijke pagina, d.m.v. het sturen van een email naar info@stadsparkeren.nl of bellen naar 0900-12345 46 (gebruikelijke belkosten).

 • Medewerkers van de Hogeschool Utrecht in loondienst kunnen via de Hogeschool Utrecht een nieuwe pas aanvragen. Deze nieuwe pas heeft een nieuw pasnummer. Dit nummer moet gekoppeld worden aan het bestaand stadsparkeren account. Dit kunt u zelf regelen via de persoonlijke pagina, d.m.v. het sturen van een email naar info@stadsparkeren.nl of bellen naar 0900-12345 46 (gebruikelijke belkosten).

Aanvraag stadspas/parkeerpas voor andere gebruiker of 2e kenteken*

Gemeente Arnhem, Assen (AsserGastenPas), Beverwijk, Gorinchem, Helmond, Leeuwarden, Tilburg, Valkenburg, Veenendaal, Venray, Zeist, Zevenaar, gebruikers Bezoekerspas Weert en gebruikers van de pas "overige gemeenten":

 • Wilt u voor een 2e gebruiker of voor een 2e kenteken een pas aanvragen dan kunt u een nieuwe aanmelding doen voor Stadsparkeren via de website, klik hier.

  Accounts aangemaakt via de gemeente Arnhem, Assen (AsserGastenPas), Beverwijk, Gorinchem, Helmond, Leeuwarden, Tilburg, Valkenburg, Veenendaal, Venray, Zest, Zevenaar of gebruikers Bezoekerspas Weert / pas "Oveige Gemeenten", kunnen subgebruikers zonder Stadspas/parkeerpas toevoegen. In dit geval kan de subgebruiker gebruik maken van bel, sms of app parkeren.

  Het is niet mogelijk aan deze Stadsparkeren accounts meerdere actieve stads/paskeerpassen te koppelen.

Gemeente Deurne:

 • Aan een bestaand Deurne account kunnen subgebruikers met Stadspas/parkeerpas toegevoegd worden, mits de subgebruiker al in het bezit is van een gepersonaliseerde Deurne pas (een pas voorzien van pasfoto, geboortedatum).
 • Aan een bestaand Deurne account kunnen subgebruikers toegevoegd worden die niet in het bezit zijn van een Deurnepas. In dit geval kan de subgebruiker gebruik maken van bel, sms of app parkeren. Wil de subgebruiker echter zelf een pas ontvangen dan kan er een nieuwe aanmelding gedaan worden via de website (voor het doen van een aanmelding klik hier).

Gemeente Assen (AsserPas), Eindhoven en Weert (Weerterlandpas):

 • Aan een bestaand Assen (AsserPas), Eindhoven of Weert (Weerterlandpas) account kunnen subgebruikers met Stadspas/parkeerpas toegevoegd worden, mits de subgebruiker al in het bezit is van een gepersonaliseerde pas (een pas voorzien van geboortedatum)

Gemeente Roosendaal (Roos24):

 • Aan een bestaand Roosendaal (Roos24) account kan een 2e gebruiker met Roos24 pas toegevoegd worden.

* u ontvangt geen 2e/extra pas bij het toevoegen van een extra kenteken