31 Jan 2013

Nederlander bezuinigt te weinig met parkeren

Nederlander bezuinigt niet op parkeergeld

‘77% Nederlanders betaalt structureel teveel’

Hoewel de crisis flink om zich heen slaat, laten automobilisten op grote schaal kansen liggen om geld te besparen. Dit blijkt uit het jaarlijkse parkeeronderzoek van mobiele parkeerprovider Parkmobile onder meer dan 1000 representatieve autobezitters. Onder hen die de auto wel eens betaald parkeert (96%), betaalt bijna acht op de tien (77%) voor parkeertijd die zij niet gebruiken. In 2011 waren Nederlandse automobilisten nauwkeuriger en lag dit percentage op 73. Ondanks de crisis een stijging van het aantal teveelbetalers. Naast het betalen voor niet gebruikte parkeertijd is de Nederlander de afgelopen vijf jaar naar eigen zeggen vaker betaald gaan parkeren.

Inschatten parkeertijd spekt gemeentekas

Het bedrag dat per parkeertransactie door de teveelbetalers onnodig wordt betaald kan flink oplopen. Het ligt in 27% van de gevallen nog wel tussen de acceptabele € 0,01 en € 0,25 cent. Bij 37% staat er bij terugkomst gemiddeld nog € 0,25 tot € 0,50 op de teller. Meer dan een kwart (26%) van de teveel betalende Nederlanders kan gerekend worden tot de minder kritische parkeerders, zij betalen gemiddeld tussen de € 0,50 en € 1,- te veel. Een kleine groep (2%) maakt het nog bonter en spekt de

gemeentekas met minimaal € 2,- per parkeertransactie. Meer dan 10 jaar ervaring leert dat de kosten voor mobiel parkeren lager zijn dan de gemiddelde kosten bij overworp. (Te weten € 0,25 om € 0,50 cent)

Contante betaling vs. mobiel parkeren

Niemand wenst onnodig teveel parkeergeld te betalen. Binnen het onderzoek van Parkmobile geeft men dan ook in grote getale de voorkeur aan ‘achteraf betaald parkeren’ in plaats van vooraf betalen (85% vs. 15%). Ondanks hun voorkeur betaalt bijna driekwart van de automobilisten (72%) nog steeds met contant geld en voorafgaand aan de parkeeractie. Dit is opmerkelijk, vindt Allard Hansma, Marketing Manager Parkmobile: Parkmobile Group B.V.

“Het onderzoek toont aan dat veel Nederlandse automobilisten wel afweten van het fenomeen ‘mobielparkeren’, maar dat zij nog niet doorhebben dat het overstappen daarop, met het gebruik van de hedendaagse smartphones en bijbehorende parkeer App, echt een eitje is. Het voorkomen van teveel betalen voor niet gebruikte parkeertijd is hierdoor met één druk op de knop te realiseren. Een welkome besparing in een tijd waarin iedereen wat meer op zijn portemonnee let.’’

Man parkeert vaker mobiel dan vrouw

Uit het onderzoek blijkt dat automobilisten wel afweten van de mogelijkheid tot mobiel parkeren, maar hier in veel gevallen nog niet volledig mee bekend zijn. Van de mannelijke autobezitters is 72% op de hoogte van de mogelijkheid tot mobiel parkeren, maar maakt er maar één op de tien mannelijke automobilisten (9%) gebruik van. Dit is opmerkelijk te noemen, want 85% van alle automobilisten geeft aan het liefst pas na afloop van de parkeeractie het parkeergeld wenst te voldoen: dit is het geval wanneer men de auto mobiel parkeert. Zes op de tien vrouwen (61%) weet dat de auto middels een mobiele telefoon kan worden geparkeerd, echter slechts 4% van hen doet dit.

Zakelijke parkeerder meer bezuinigingsgericht

Het vooraf inschatten van de verwachte parkeertijd lijkt lastig. De oplossing is simpel: Door gebruik te maken van mobiel parkeren voorkomt men het risico van teveel betalen, men meldt de parkeertijd af bij vertrek en betaalt zodoende alleen voor de werkelijk geparkeerde tijd. Kijkend naar het verschil tussen zakelijk en privé, dan kan de zakelijke parkeerder beter de parkeertijd van te voren inschatten dan de privé parkeerder (40% vs. 23%). Nederlander: bewust onbekwaam In het voorgaande jaarlijkse onderzoek vond 60% van de autobezitters het belangrijk om te weten hoeveel geld zij exact uitgeven aan parkeren. In het onderzoek van dit jaar vindt 65% het belangrijk dit te weten. Ondanks het feit dat er in tijden van crisis een behoefte lijkt te zijn aan meer overzicht in de uitgaven, blijkt uit het onderzoek van Parkmobile dat we toch vaker teveel parkeergeld betalen dan

vorig jaar (73% vs. 77%). Wellicht dat het in deze tijd willen vermijden van een dure parkeerboete daar een onderliggende reden voor is. Een ongewenste situatie die met het gebruik van mobiel parkeren eenvoudig kan worden weggenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd door onze partner Parkmobile.