Aanmelden voor Stadsparkeren lukt niet

Krijg je de foutmelding: "De postcode die je ingevoerd hebt, is niet correct" ?

De postcode bestaat uit 4 cijfers gevolgd door 2 letters (aan elkaar of gescheiden door een spatie). Bijvoorbeeld: 5700 AA of 5700AA.

Leeg het cache geheugen van je browser (voor uitleg klik hier). Het geheugen van de pagina wordt ververst en het probleem zal zich niet meer voordoen. Blijft het probleem toch bestaan dan kun je een email sturen aan info@stadsparkeren.nl.

Indien het niet lukt om jezelf te registreren kun je een email sturen aan info@stadsparkeren.nl. Wij zoeken voor je uit wat er aan de hand is en lossen het probleem voor je op.