Inloggen persoonlijke pagina!

Inloggen op een persoonlijke pagina gaat als volgt:

Ga naar www.stadsparkeren.nl, klik rechts boven op inloggen, geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en kies voor inloggen. Let op! de hoofd- en kleine letters, dit moet exact zo overgenomen worden.

Maak je gebruik van de mobiele versie dan klik je rechts boven op de 3 streepjes, scrol naar beneden, kies voor inloggen, geef je gebruikersnaam en wachtwoord in en kies voor inloggen.

Je kunt maar op 1 persoonlijke pagina tegelijkertijd ingelogd zijn, soms kan het zijn dat de computer gegevens vasthoudt (van de persoonlijke pagina waar eerder op ingelogd is) en moet Internet eerst volledig gesloten en weer opgestart worden.