Gemeente Deurne

Uitgifte Stadspassen Gemeente Deurne
De Stadspassen voor de Gemeente Deurne worden m.i.v. 11-04-2014 verstrekt door Stadsparkeren BV. De Deurne pas wordt automatisch naar u verzonden nadat u zich geregistreerd heeft voor Stadspasparkeren via www.stadsparkeren.nl / Aanmelden / Heeft u al een pas: Nee / Ik wil graag een pas van: Gemeente Deurne.

Bent u al in het bezit van een Deurne pas, dan kunt u via de pas die reeds in uw bezit is een aanmelding doen via www.stadsparkeren.nl / Aanmelden / Heeft u al een pas: Ja/ Ik heb een pas van de Gemeente Deurne.

Vermissing of diefstal Deurne pas
Bij vermissing of diefstal van uw Deurne pas kunt u kontakt opnemen met de Stadsparkeren. Wij zorgen er voor dat het account (tijdelijk) inactief gemaakt wordt, er kan dan geen (oneigenlijk) gebruik van uw Stadsparkeren account gemaakt worden.

Wordt uw vermiste Deurne pas weer gevonden kunnen wij het account weer activeren en kunt u weer gebruik maken van de pas. Wordt uw pas niet gevonden, koppelen wij kosteloos een vervangende pas aan uw account. Binnen een paar dagen wordt de vervangende Deurne pas naar u verzonden.

Defecte Deurne pas
Als uw Deurne pas defect is kunt u kontakt opnemen met Stadsparkeren. Wij ontkoppelen de defecte pas en koppelen kosteloos een nieuwe pas aan uw account. Binnen een paar dagen wordt de vervangende Deurne pas naar u verzonden.

Aanvragen Deurne pas voor 2e kenteken of andere gebruiker
Indien u in het bezit wilt komen van een Deurne stadspas voor een 2e kenteken of voor een andere gebruiker (bijvoorbeeld uw partner) dan kunt u deze aanvragen d.m.v. een nieuwe registratie te doen via www.stadsparkeren.nl/ Aanmelden / Heeft u al een pas: Nee / Ik wil graag een pas van: Gemeente Deurne. Het aanvragen van een Deurne stadspas gaat NIET via de persoonlijke pagina.

Wilt u voor een 2e gebruiker een Deurne pas aanvragen dan kunt u een nieuwe registratie doen via www.stadsparkeren.nl / Aanmelden / Heeft u al een pas: Nee / Ik wil graag een pas van: Gemeente Deurne.

Toevoegen 2e kenteken
U kunt meerdere kentekens aan uw account toevoegen.

U betaalt per kenteken € 1,00 registratiekosten.

Let wel :

U kunt aan uw pas maar één kenteken toevoegen voor straatparkeren. Dit wil zeggen dat wanneer u de pas voorhoudt bij een paslezer alleen het aan de pas gekoppelde kenteken wordt aangemeld (zie www.stadsparkeren.nl / vragen: Het aan mijn pas gekoppelde kenteken wijzigen?). Wanneer u op straat parkeert met een 2e, 3e, 4e of 5e kenteken dan kunt u dat bij straat parkeren aan- of afmelden via GSM, SMS of App.

Het toevoegen van een kenteken betekent niet dat u een stadspas ontvangt!

Wilt u voor een 2e kenteken een Deurne pas aanvragen dan kunt u een nieuwe registratie doen via www.stadsparkeren.nl / Aanmelden / Heeft u al een pas: Nee / Ik wil graag een pas van: Gemeente Deurne.

Toevoegen sub gebruiker
Het toevoegen van een subgebruiker is gratis.

Aan een bestaand Deurne account kunnen subgebruikers met Parkeer/Stadspas toegevoegd worden, mits de subgebruiker al in het bezit is van een gepersonaliseerde Deurne pas (een pas voorzien van een pasfoto en geboortedatum).

Aan een bestaand Deurne account kunnen subgebruikers toegevoegd worden die niet in het bezit zijn van een Deurnepas. In dit geval kan de subgebruiker gebruik maken van bel, sms of app parkeren. Wil de subgebruiker echter zelf een pas ontvangen dan kan er een nieuwe aanmelding gedaan worden.

Diverse aan- en afmeldmogelijkheden
U kunt uw parkeeractie aan- of afmelden met uw pas, per telefoon, via SMS, parkeer App of via uw persoonlijke pagina of door kentekenherkenning bij een afgesloten parkeergelegenheid (bijvoorbeeld Parkeergarage Wolfsberg). U herkent de afgesloten parkeergelegenheden/parkeergarages van Stadsparkeren aan het eP logo op de speciale paslezer. Let op : Bij afgesloten parkeergelegenheden/parkeergarages kan het zijn dat de slagboom automatisch opent als u aan komt rijden, uw kenteken wordt dan herkent door de kentekenherkennings camera als een geregistreerd kenteken. U kunt dan gewoon doorrijden en u hoeft uw Stadspas niet voor de lezer te houden. Dit geldt ook bij het verlaten van de parkeerfaciliteit.

Op straat kunt u in de gemeente Deurne geen parkeeractie starten voor de volgende dag. De de-activation service zorgt er namelijk voor dat alle lopende parkeeracties op straat om 23.59.59 u afgemeld worden. Dit om klanten, die vergeten af te melden, te behoeden voor parkeeracties die dagen doorlopen. Voor vragen mbt het automatisch de-activeren in andere steden kunt u kontakt opnemen met info@stadsparkeren.nl .