Gemeente Eindhoven

Uitgifte Stadspassen Gemeente Eindhoven
De gemeente Eindhoven verstrekt aan al haar inwoners een Stadspas, met deze stadspas kunt u zich registreren voor Stadsparkeren via www.stadsparkeren.nl / Aanmelden / Heeft u al een pas: Ja / Ik heb een pas van : Gemeente Eindhoven.

Vermissing of diefstal Eindhoven pas
Bij vermissing of diefstal van uw Eindhoven pas kunt u kontakt opnemen met de gemeente Eindhoven (gemeente@eindhoven.nl, tel.: 14 040, Stadhuisplein 10, 5611 EM Eindhoven). Via de gemeente Eindhoven ontvangt u een vervangende Eindhoven pas.

Als uw Eindhoven pas vermist of gestolen is, is het raadzaam via uw persoonlijke pagina uw Eindhoven pas te ontkoppelen van uw Stadsparkeren account, er kan dan geen (oneigenlijk) gebruik van uw Stadsparkeren account gemaakt worden. U kunt hiervoor ook kontakt opnemen met Stadsparkeren, per email info@stadsparkeren.nl (gratis) of met onze telefonische helpdesk 0900- 12345 46 (Gebruikelijke belkosten).

Uw vervangende Eindhoven pas moet nog aan uw Stadsparkeren account gekoppeld worden, zie onderstaand "vervangende Eindhoven pas".

Defecte Eindhoven pas
Als uw Eindhoven pas defect is kunt u kontakt opnemen met de gemeente Eindhoven (gemeente@eindhoven.nl, tel.: 14 040, Stadhuisplein 10, 5611 EM Eindhoven). Via de gemeente Eindhoven ontvangt u een vervangende Eindhoven pas.

Uw vervangende Eindhoven pas moet nog aan uw Stadsparkeren account gekoppeld, zie "vervangende Eindhoven pas".

Vervangende Eindhoven pas
Uw vervangende Eindhoven pas heeft een ander pasnummer, dit nieuwe Eindhoven pas nummer moet aan uw Stadsparkeren account gekoppeld worden zodat u hiervan weer gebruik kunt maken. Het koppelen van uw vervangende pas kunt u zelf regelen via uw persoonlijke pagina, of u kunt hiervoor kontakt opnemen per email info@stadsparkeren.nl (gratis) of met onze telefonische helpdesk 0900-12345 46 (gebruikelijke belkosten) o.v.v. uw nieuwe stadspas nummer en uw geboorte datum.

Geldigheid Eindhoven Stadspas
Uw stadspas is onbeperkt geldig. Op uw stadspas staat een geldigheidsdatum vermeld ('geldig t/m 31-12-2011' of 'geldig t/m 31-12-2014'). Allebei de data zijn echter komen te vervallen. Dit betekent dat uw stadspas onbeperkt geldig is, dus ook na de geldigheidsdatum op uw stadspas. U hoeft geen nieuwe pas aan te vragen.

Toevoegen 2e kenteken
U kunt meerdere kentekens aan uw account toevoegen.

U betaalt per kenteken € 1,00 registratiekosten.

Let wel :

U kunt aan uw pas maar één kenteken toevoegen voor straatparkeren. Dit wil zeggen dat wanneer u de pas voorhoudt bij een paslezer alleen het aan de pas gekoppelde kenteken wordt aangemeld (zie www.stadsparkeren.nl / vragen: Het aan mijn pas gekoppelde kenteken wijzigen?). Wanneer u op straat parkeert met een 2e, 3e, 4e of 5e kenteken dan kunt u dat bij straat parkeren aan- of afmelden via GSM, SMS of App.

Toevoegen sub gebruiker
U kunt aan uw Stadsparkeren account een subgebruiker (en zijn/haar stadspas) toevoegen. Het toevoegen van een subgebruiker is gratis.

Diverse aan- en afmeldmogelijkheden
U kunt uw parkeeractie aan- of afmelden met uw pas, per telefoon, via SMS, parkeer App, uw persoonlijke pagina of door kentekenherkenning bij een afgesloten parkeergelegenheid (bijvoorbeeld Parkeergarage Stadskantoor). U herkent de afgesloten parkeergelegenheden/parkeergarages van Stadsparkeren aan het eP logo op de speciale paslezer. Let op :

Bij afgesloten parkeergelegenheden/parkeergarages kan het zijn dat de slagboom automatisch opent als u aan komt rijden, uw kenteken wordt dan herkent door de kentekenherkennings camera als een geregistreerd kenteken. U kunt dan gewoon doorrijden en u hoeft uw Stadspas niet voor de lezer te houden. Dit geldt ook bij het verlaten van de parkeerfaciliteit.

Op straat kunt u in de gemeente Eindhoven geen parkeeractie starten voor de volgende dag. De de-activation service zorgt er namelijk voor dat alle lopende parkeeracties op straat om 23.59.59 u afgemeld worden. Dit om klanten, die vergeten af te melden, te behoeden voor parkeeracties die dagen doorlopen. Voor vragen mbt het automatisch de-activeren in andere steden kunt u kontakt opnemen met info@stadsparkeren.nl.